Kontakt

Här finns våra telefonnummer

Förskolechef

Gunilla Källmark

Biträdande förskolechef

Magdalena Trenser

Slottet

Slottet är en 3-6 års avdelning

Borgen

Borgen är en 3-6 års avdelning

Riddaren

Riddaren är en 1-3 års avdelning

Tornet

Tornet är en 1-3 års avdelning.

7 september 2018