Peterslunds förskola flyttar den 1 augusti

Peterslunds förskola flyttar in i Ringarens förskola Väktargatan 38 den 1 augusti tillfälligt under 1 år.

21 mars 2018