Informationsbrev från skolfastigheter

Nuläge för Petterslunds förskola

Arbetet med Petterslunds förskola är försenat. Byggnaden var i sämre skick än vi kände till när projektet inleddes och många av de åtgärder som behöver genomföras kräver bygglov. Det i sin tur kräver mer omfattande undersökningar och underlag noggranna underlag som vi nu arbetar med att sammanställa.

Skolfastigheter beklagar förseningen och arbetar så fort vi kan för att få igenom bygglovet och kunna upphandla entreprenör. Det ska helst ske under våren så att arbetet kan påbörjas i höst.

Så fort de bitarna är på plats kommer vi, tillsammans med entreprenören, se över alla möjligheter att effektivisera tidsplanen för byggnationer och marksanering.

Förhoppningen är att förskolan kan stå klar vid årsskiftet 2020/2021.

Vänliga hälsningar

Annika Mässing, projektledare, Skolfastigheter

190206 Info Petterslunds fsk (002).docx (DOCX, 27 KB)

 

14 mars 2019