Forum för samråd

Vid varje förskola skall det finnas en eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll.2010:800Kap4§13)

Vi har följande forum

1. Forum för föräldrainflytande
Biträdande förskolechefen bjuder in till möte vid behov. Vårdnadshavare får möjlighet att diskutera verksamheten och föra fram åsikter och synpunkter. Biträdande förskolechefen ger information om kommande beslut.

2. Föräldramöte/familjefika
Varje termin har avdelningarna föräldramöte eller dropin fika. Då får alla avdelningens föräldrar chans att lära känna varandra och pedagogerna och få information om det aktuella på avdelningen.

3. Introduktionssamtal och utvecklingssamtal
Vi erbjuder alla nya föräldrar ett inskolningssamtal, där vi utvärderar inskolningen, barnets trivsel och diskuterar ev. frågor. Vi erbjuder även utvecklingssamtal en gång/termin. På dessa samtal är en eller båda föräldrarna med tillsammans med ansvarspedagogen.

Här kan du läsa mera om Forum för samråd (PDF, 45 KB)

 

Uppdaterad: