Kvalitetscertifiering

Peterslundsförskola är en Qaliscertifierad förskola, oktober 2013. Peterslunds förskola har engagerade och kompetenta pedagoger som trivs på sin förskola. Andelen förskollärare är hög och verksamheten präglas av en gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt. Pedagogerna befinner sig i en process där utveckling av lärmiljöer och pedagogisk dokumentation står i fokus.

Qualis loggan

Förskolans starkaste områden är:

Trygghet och trivsel
- är en av förskolans främsta styrkor. Vi möts av trygga och glada barn på Peterslunds förskola. Förskolan arbetar med väl förankrade metoder i värdegrundsarbetet som Stopphanden och Kompissolen. Personalen på förskolan visar tydligt på ett stort engagemang för sin förskola och barnen. Förhållandet inom personalgruppen samt mellan pedagoger och barn kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt.

Kommunikation
- på förskolan är en styrka att lyfta fram. Föräldrarna berättar under intervjun att informationen från förskolan är god både vid hämtning och lämning av barnen som informationsbrev som de får varje månad. Även det interna samtalsklimatet är öppet och det finns ett bra samarbete mellan avdelningarna.

Resursutnyttjande
- förskolan har goda rutiner for nyanställda. Det finns ett dokument som tydligt visar hur introduktion av nya medarbetare går till. Förskolan utnyttjar sina resurser väl och pedagogerna är flexibla och ser möjligheter i olika situationer.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: