Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Kamuran och nås på telefonnummer 018-727 75 63.

24 november 2016