Peterslunds förskola kommer att renoveras

Hela förskolan kommer att flytta till Ringarens förskola på Väktargatan 38. De har nyrenoverade lokaler som ger barnen goda möjligheter till lärande och utveckling.

Vi kommer att flytta hela Peterslunds förskola under sommaren 2018 och starta upp på Ringaren
den 1 augusti 2018. Renoveringen beräknas pågå ett år.

Uppdaterad: