Petterslunds förskola

Välkommen till Petterslunds förskola!

Du hittar vår förskola i Fålhagen. Petterslunds förskola är Uppsala Kommuns första kommunala förskola och startade år 1940. Då hette den Peterslunds barnstuga.

I augusti 2021 har vi flyttat in i förskolan efter en totalrenovering och utbyggnad. Fastigheten är kulturmärkt och ritad av Gunnar Leche, stadsarkitekt i Uppsala 1920-1954.

Vi är en mångkulturell förskola där ett interkulturellt förhållningssätt ligger i fokus, vilket är något som präglar verksamheten och gör det möjligt att på ett tydligt sätt arbeta med begrepp som jämställdhet, mångfald och demokrati. Olika kulturer berikar varandra.

Uppdaterad: