Introduktion

Vi använder vi oss av heldagsintroduktion vilket innebär att barnet och du som förälder är med oss i verksamheten under några dagar. Din uppgift som förälder är att vara med ditt barn i verksamheten och introducera barnet tillsammans med pedagogerna på förskolan.

Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan på att vara här.

Tider:

  • Första dagen kommer ni och hälsar på mellan klockan 9.00-11.00.
  • Därefter är ni med hela dagar mellan 9.00-14.00. 

Att tänka på vid introduktionen:

  • Du som förälder tar hand om ditt barn. Byter blöjor, klär på och av osv.
  • Personalen är hela tiden i er närhet och tar kontakt med barnet då det ges tillfälle.
  • Det är i samråd med oss pedagoger som vi avgör när du ska börja lämna ditt barn.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Introduktion