Forum för delaktighet

Vid varje förskola skall det finnas en eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll.2010:800Kap4§13)

Vi har följande forum för delaktighet och samråd för er vårdnadshavare.

1. Forum för föräldrainflytande
Rektorn bjuder in till möte vid behov. Vårdnadshavare får möjlighet att diskutera verksamheten och föra fram åsikter och synpunkter. Rektorn ger information om kommande beslut.

2. Föräldramöte
Varje termin har förskolan ett föräldramöte. Då får alla föräldrar chans att lära känna varandra och pedagogerna samt uppdaterad information om vad som händer på förskolan just nu.

3. Introduktionssamtal och utvecklingssamtal
Vi erbjuder alla nya föräldrar ett introduktionssamtal, där har ni möjlighet att berätta viktig information om ert barn och ställa frågor. Detta är för att vårt samarbete är viktigt.

Vi erbjuder även utvecklingssamtal en gång/läsår som ligger på våren. Under hösten erbjuds ett kortare samtal om ni önskar det. På dessa samtal är en eller båda föräldrarna med tillsammans med en förskollärare.

 

 

Uppdaterad: