Verksamhet och pedagogik

På Peterslunds förskola arbetar vi med målområdet normer & värden. Detta innebär att alla pedagoger arbetar medvetet med normer och värden i verksamhetens alla situationer.

Flera barn undersöker föremål med luppVi arbetar i projekt vilka utgår från och utvecklas utifrån barnens intressen, frågor och funderingar.

I våra projektarbeten arbetar vi i mindre grupper vilket gör det möjligt för alla barn att vara delaktiga och få inflytande i vår verksamhet.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik