Avdelningar

Peterslunds förskola har två block, SlottsBorgen och RiddarTornet. Varje block har två avdelningar.

Barnen leker vid ett vattenbord med båtar och slangarSlottsBorgen är ett block med avdelningarna Slottet och Borgen. Där går barn i åldern 3-6 år.

RiddarTornet är ett block med avdelningarna Riddaren och Tornet. Där går barn i åldern 1-3 år.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Avdelningar