Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation gör det lättare att dokumentera, följa upp och utveckla vår verksamhet.

  • Dokumentationer av barnens arbete som sitter på förskoleväggenPedagogisk dokumentation gör det möjligt för oss att följa barnens lärprocesser.
  • Genom pedagogisk dokumentation kan vi få mer kunskap om vad barnen kan, hur de tänker och lär.
  • Vi arbetar i mindre lärgrupper med barnen.
Uppdaterad: