Vår värdegrund

Värdegrunden är framtagen i samarbete med barnen. Vi startar varje termin med värdegrundsarbete vilket sedan fortgår kontinuerligt i hela verksamheten.

Barnen har gjort en kompissol och skrivit hur man är en bra kompis i solstrålarnaVår värdegrund:
Barn och vuxna kommer tillsammans överens om hur vi använder språket på förskolan.

  •  Ex, tonläge, röstläge, vilka ord
  •  Vi uppmuntrar olika sorters språk samt olika kommunikationsformer.

 Vi är bra kompisar.

  • Vi använder oss av STOPP-handen och respekterar när andra använder STOPP-handen.
  • Vi pratar tillsammans om hur vi är en bra kompis och skapar en kompissol.

Alla (både barn och vuxna) tar hand om förskolans miljö.

  • Att vi är mån om det material och de miljöer vi har.
  • Att vi introducerar materialet och lärmiljöerna för barnen.

 

Uppdaterad: