Avdelning/Block

Petterslunds förskola har en avdelning som heter Jupiter och ett block som heter Pluto.

Barnen leker vid ett vattenbord med båtar och slangarJupiter är en avdelning där barn i åldern 4-5 år är.

Pluto är ett block där barn i åldern 1-3 år är.

Barnen är indelade i åldersnära grupper. I dessa grupper arbetar vi projekterande med barnen.

Uppdaterad: